I. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN VÀO HỌC MẦM NON:

 

 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn

 

Bước 2: Nhấn nút Đăng ký ð Nhập số điện thoại di động đang sử dụng ð Nhập đầy đủ họ và tên phụ huynh ð Đặt mật khẩu mới ð Nhập lại mật khẩu mới

 

  • Nhập mã Captcha (mã xác thực). Lưu ý: Mật khẩu ít nhất 08 ký tự viết liền gồm ký tự viết hoa, ký tự viết thường và chữ số. Ví dụ: NguyenVanA2021

 

Bước 3: Nhập mã OTP để xác thực số điện thoại đang sử dụng.

 

Nếu số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone thì hệ thống tự gửi mã OTP về

máy.

 

Trường hợp số điện thoại thuộc nhà mạng khác thì soạn tin nhắn gửi 8099 lấy mã OTP. Cú pháp: VNEDU0XN0mã số của hệ thống tự gửi về máy tính (trong đó0 là khoảng trống). Ví dụ: Soạn tin: VNEDU XN 7309655 gửi 8099

Bước 4: Đăng nhập vào phần mềm (Nhập số điện thoại và mật khẩu vừa tạo ở Bước 2).

Bước 5: Chọn cấp mầm non ð Quận/Huyện ð Xã/Phường ð Tạo hồ sơ

Bước 6: Chọn tạo hồ sơ, nhập đầy đủ các thông tin vào hệ thống ð Điền số điện thoại liên lạc, địa chỉ (số nhà, tên đường,…), nếu chỗ ở hiện nay trùng với hộ khẩu thường trú thì chọn Sao chép thông tin từ hộ khẩu.

 

Bước 7: Sau khi nhập thông tin đầy đủ ð Chọn trường theo tuyến tuyển sinh quy định. Lưu ý: Nếu đăng ký hồ sơ trái tuyến thì tích chọn vào “Trường trái tuyến”.

 

Bước 8: Chọn “File đính kèm” ð nhấn “Tải lên” chọn ảnh chụp hoặc file PDF các giấy tờ theo quy định ð nhấn “Open”, chọn hình ảnh cần nộp ð “Dùng file”

 

Bước 9: Tạo hồ sơ ð hệ thống thông báo tạo Thành công ð Nộp hồ sơ (hệ thống xác nhận hồ đã nộp, hiển thị trạng thái “Hồ sơ chờ duyệt cấp trường”,.

 

Lưu ý: Để theo dõi hồ sơ trực tuyến, phụ huỵnh cài đặt ứng dụng VNEDU Connect trên thiết bị di động thông minh; nhập tài khoản VNEdu và mật khẩu đã đăng ký, chọn biểu tượng chuông thông báo góc phải của ứng dụng để theo dõi quá trình tuyển sinh.