UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

 

 
  

 

 

Số: 15/TB-MNHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  

 

 

Suối Nghệ, ngày 23 tháng 7 năm 2021

       

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 2060/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND về việc phê duyệt phương án và Kế hoạch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 và tuyển sinh vào trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 531/PGDĐT-CNTT ngày 23/7/2021 của PGDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp hình thức trực tuyến năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-MNHM ngày 23/7/2021 của trường MN Hoa Mai  về việc tuyển sinh năm học 2021-2022;

Trường mầm non Hoa Mai thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 14/8/2021

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH

- Trẻ sinh năm 2016; 2017; 2018; 2019.

- Số lượng:

+ Trẻ sinh năm 2019: 40 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2018: 60 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2017: 90 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2016: 105 trẻ

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

* Tuyển sinh trực tuyến: (Đối với trẻ chưa đến trường và trẻ nơi khác chuyển về)

Phụ huynh truy cập và điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ sau:

- Truy cập Website: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn/

+ Hồ sơ đính kèm:

Đơn xin nhập học ( nhập trực tuyến)

Chụp  hình hoạc Scan bản chính các giấy tờ sau để gửi vào phần mềm:

+ Giấy khai sinh

+ Hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú hoặc lưu trú.

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

Nếu có thắc mắc, liên hệ số điện thoại: (Cô Ly: 0915358099)   (Cô Minh 0972008823)

* Tuyển sinh qua zalo, email. ( Đối với trẻ đã học tại trường )

- Phụ huynh liên hệ với người hướng dẫn tuyển sinh:

+ Trẻ sinh năm 2016. Cô Nguyễn Thị Bảo Mai - Điện thoại: 0898666332

+ Trẻ sinh năm 2017. Cô Hồ Thị Sương - Điện thoại: 0355110120  

+ Trẻ sinh năm 2018. Cô Nguyễn T. Ánh Hương-Điện thoại: 0384798752  

+ Trẻ sinh năm 2019. Cô Phạm Thị Hiếu - Điện thoại: 09744790241  

   Hồ sơ gồm có:

- 01 Đơn Đăng ký nhập học

- 01 bản sao giấy khai sinh ( hoặc bản pho to có công chứng)

- 01 bản photo hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú hoặc lưu trú.

- Nếu có sổ hộ nghèo cần photo và công chứng (nộp 03 bộ).

IV. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

Con của gia đình chính sách ( con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con của người có công với cách mạng được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh )

Con bộ đội, cảnh sát, kiểm ngư đang công tác tại vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Con gia đình thuộc hộ nghèo chuẩn Quốc gia, chuẩn tỉnh, con mồ coi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ.

Con dân tộc thiểu số rất ít người

Con gia đình có ba hoặc mẹ là công an, giáo viên, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đang làm việc trong địa bàn.

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

Hết thời gian giản cách theo Chỉ thị 16 (Phụ huynh đến trường sẽ có thông báo chi tiết)

Ghi chú: Khi đến trường, phụ huynh thực hiện thông điệp 5K và các quy định về phòng chống dịch Covid – 19 của Bộ Y tế.

 

 

Nơi nhận:

- UBND xã Suối Nghệ (b/cáo);

- Hội đồng tuyển sinh(th);

- CBQL,GV,NV (ph/hợp th/h);

- Lưu VT./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng