* Cơ cấu tổ chức: Chi bộ Trường mầm non Hoa Mai gồm:
1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ.
2. Đồng chí Trần Thị Mi Ly - Phó Bí thư Chi bộ.
3. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Ngân.
4. Đồng chí Lưu Thị Hoa.
5. Đồng chí Hồ Thị Sương.
6. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hương.
7. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Mai. (Đảng viên dự bị).