* Chi Đoàn trường Mầm non Hoa Mai nhiệm kì 2021-2022 gồm các đồng chí:

1. Đồng Chí: Nguyễn Thị Thùy Dung - Bí Thư Chi Đoàn.

2. Đồng Chí: Phạm Thị Ngọc Trầm - Phó Bí Thư Chi Đoàn.

3. Đồng Chí: Trần Thị Út Nhi.

4. Đồng Chí: Lê Thị Hằng.

5. Đồng Chí: Mai Thị Huệ.

6. Đồng Chí: Nguyễn Thị Hồng Tuyền.

(Ảnh: Chi Đoàn trường Mầm non Hoa Mai)